Realizacja dostawy fasad aluminiowych oraz aluminiowych ppoż. Zakończenie prac przewidywane maj 2019 r.