Wynajem sprzętu budowlanego

USŁUGI MINIKOPARKĄ Z WIERTNICĄ

Wykonujemy roboty ziemne, odwierty, wykopy pod:
  • fundamenty budynków i ogrodzeń
  • drenaże, odwodnienia, rowy melioracyjne
  • przyłącza wodne, kanalizacyjne oraz elektryczne i gazowe
  • kostkę brukową, przydomowe oczyszczalnie ścieków i inne zbiorniki